ساخت سقف شیروانی ، سقف شیبدار:

طراحی ومشاوره و ساخت سقف شیروانی ، سقف شیبدار ،ساخت سقف آلاچیق ، ساخت سقف بر روی استخر باغ ، ساخت سقف ورودی آپارتمان با ورق طرحدار و سفال سقفی و اجرای انواع سقف شیروانی سردر ورودی سازمانها و کارخانجات و ساخت انواع سقف شیبدار جهت پشت بام منازل ، برج ها ، پنت هاوس با اکیپ حرفه ای و نظارت دقیق مهندسان گروه چیدمان سازه زیر نظر مهندس مرادی انجام میشود شما میتوانید در صورت نیاز به برآورد هزینه های ساخت و مشاوره در زمینه نوع سقف شیروانی و شیبدار که متناسب با محل اجرای کار ویلا ، سردرب ورودی یا آلاچیق شما باشد از ما نظر بخواهید و مطمئن باشید که در ساخت سقف شیروانی و سقف شیبدار شما بهترین طرح و ساخت را با مصالح استاندارد و اکیپ حرفه ای برای شما به انجام میرسانیم کلیه کارهای مربوط به ساخت ویلا و استخر و ساخت سقف شیروانی در کلیه مناطق و اطراف تهران ، کرج و شهرهای شمالی کشور انجام میشود در صورت نیاز به اکیپ حرفه ای ساخت سقف شیروانی و انواع سقف شیبدار با ما تماس بگیرید ما خوشحال میشویم کلیه کارهای بازسازی و تعمیرات ساختمان و ویلای شما را از جزئی ترین کارها شامل تعمیرات و ساخت سقف شیبدار و ساخت سقف شیروانی و سقف آلاچیق تا کلی ترین کارها ساخت ویلا و آپارتمان مسکونی از صفر تا صد کار با مصالح و یا مدیریت پیمان با قیمت اصولی و منصفانه به انجام برسانیم.ساخت شیروانی ساخت شیروانی