پیمانکار استخر :

ساخت استخر را میتوان به دو صورت به پیمانکار استخر واگذار نمود 1- پیمانکاری استخر با مصالح 2- پیمانکاری ساخت استخر بدون مصالح (دستمزدی) در ساخت استخر با مصالح پس از توافق کارفرما و پیمانکار بر سر نوع ساخت و ریز جزئیات مصالح استخر و طرح استخر پس از بازدید از محل ساخت استخر توسط پیمانکار استخر نوبت به ساخت استخر میرسد که پیمانکار استخر موظف است اجرای استخر و خرید مصالح و تجهزات استخر را مطابق جزئیات نقشه و قرارداد خرید و اجرا نماید و استخر را آببند با تضمین کیفیت تحویل نماید در این نوع قرارداد وظایف پیمانکار و حدود خدمات پیمانکار منوط به نوع قرارداد پیمانکار و کارفرما مشخص میشود و در قبال خدمات بیشتر مبلغ قرارداد استخر مشخص میشود در یک قرارداد استخر در صورتی که کارفرما قصد واگذاری تاسیسات استخر و موتورخانه را که شامل تهیه و نصب تجهیزات استخر را و اجرای سرپوشیده نمودن فضا و اطراف استخر و اجرای سونا خشک و جکوزی را نیز داشته باشد در این صورت کار ساخت استخر را به صورت با مصالح به پیمانکار استخر واگذار مینماید و در اینصورت مبلغی را به عنوان پیش پرداخت خرید مصالح با تضمین کافی از طرف پیمانکار به پیمانکار استخر پرداخت مینماید و مابقی مبلغ قرارداد را با توافق در چندین مرحله به پیمانکار استخر پرداخت مینماید ولی نوع دوم قرارداد پیمانکاری ساخت استخر بدون مصالح و بصورت دستمزدی واگذار میشود در اینصورت کل خرید مصالح استخر به عهده کارفرما میباشد و پیمانکار استخر فقط وظیفه ساخت استخر را طبق قرارداد فی مابین با کارفرما دارد نوع قرارداد ساخت استخر تاثیر مستقیم بر کیفیت استخردارد بدلیل اینکه پیمانکار استخر شناخت بیشتری نصبت به کیفیت انواع مصالح استخر دارد بهتر میتواند مصالح استخر را با کیفیت و قیمت مطلوبتر خرید و اجرا نماید و اینکار به نفع کارفرما نیز است در زمینه ساخت استخر و ویلا و ساخت آپارتمان در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید و ما میتوانیم هزینه های ساخت استخر شما را در کمترین زمان ممکن پس از بازدید از محل ساخت استخر برآورد و استخرتان را با کیفیت و زیبا میسازیم .پیمانکار استخر پیمانکار استخر