تاریخچه ویلا و ویلا سازی

توضیحاتی درباره ویلا سازی :

در فرهنگ ایران ویلا به خانه ای با سبک خاص و معمولا با سقف های شیب دارگفته میشود که در شمال ایران به خاطراقلیم مرطوب اکثرا خانه ها به سبک ویلا ساخته میشدند معمولا ویلاها را در اطراف شهرها و جاهای ییلاقی میسازند تاریخچه ویلا سازی بر میگردد به دوران روم باستان که برای طبقات اشراف و متمول جامعه در زمینهایی با وسعت زیاد ساخته میشد ویلا در اصل به خانه ای ساخته شده میگویند که در اطراف شهر در زمینهایی وسیع دارای سبک معماری به سبک ایتالیایی است ساخته میشوند ویلا به دو زبان فرانسوی و انگلیسی نیز villa گفته میشود.پیمانکاری ساخت ویلا پیمانکاری ویلا