ساختمان های مسکونی

ساختمان های جدید یا بازسازی ساختمانهای قدیمی، طرح خود را انتخاب کنید و به ما اطلاع دهید.

شما می توانید ساختمان های جدید یا بازسازی ساختمان های قدیمی خود را با بهترین طرح و ساخت به ما بسپرید.

طراحی و ساخت

معمار، سازنده و مشتری با هم کار می کنیم و از کارمان لذت می بریم.

خانه ی رویایی خود را در ذهن خود تجسم کنید و ساخت آن را به ما بسپرید.

یا شما ممکن است طرح اولیه را به طراح دیگری سپرده باشین، در آن صورت ما خوشحال می شویم که با طراح شما کار کنیم.

طرح های چیدمان سازه هنر

اگر طراحی ساختمان را به خود ما بسپرید، هزینه های شما کمتر می شود.

تغییر در خانه های شما

خانه های خود را با تغییرات در حمام یا آشپزخانه خود تغییر دهید، یا تغییر در محوطه منازل شما می تواند یک تغییر اساسی محسوب شود.

ما می توانیم همه ی این کارها را برای شما انجام دهبم.

اضافه کردن بخش هایی به منزل شما

شاید شما یک عضو جدید در خانواده تان دارید و می خواهید خانه ی خود را بزرگتر کنید یا به هر دلیل از خانه ی کوچک قبلی ناراضی هستید...

ما می توانیم تغییرات را طوری انجام دهیم که خانه ی شما بزرگتر و مناسب تر به نظر برسد.