مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان:

خطراتی جانی که در اسیب پذیری ساختمان وجود دارد میتوان از راههای مختلفی کاهش داد ساختمان را میتوان تخریب یا مقاوم کرد یا طوری اصلاح نمود که نیروهای زلزله وارد بر ساختمان کاهش یابد بیشتر ساختمانها در ایران به علت نوع ساخت از مصالح بنایی و یا حتی ساختمانهایی با اسکلت بتنی و یا فلزی به دلایلی از نظر لرزه پذیری بسیار ضعیف هستند و نیاز به مقاوم سازی دارند بیشترین دلایل نیاز ساختمانها به بهسازی لرزه ای به دلایل زیر میباشد 1- مقاومت 2-سختی 3- شکل پذیری 4-میرایی 5-ضعف های طراحی و ساخت

روشهای بهسازی لرزه ای عبارتند از:

1- استفاده از ورقهای FRP

2- استفاده از ژاکت بتنی برای ستون های فلزی وبتنی

3- استفاده ازنبشی ، تسمه فولادی برای مکعبی کردن ستونها و سقف سازه برای مقاوم سازی

4-استفاده از توری های فلزی برای مقاومت برشی مقطع و پاشش بتن روی آن (شاتکریت)

5- استفاده از بادبند فلزی

6-تقویت تیرهای اصلی و فرعی با استفاده از تیرهای جدید فولادی و بتنی و دستک

7-پوشش بتنی جدید برروی سقف های طاق ضربی

8-کارگذاری ورق زیرسری و روسری جدید و لچکیمقاوم سازی ساختمان