روش کاری ما

هدف ما این است که مراحل اجرای پروژه را با دقت و ظرافت پیش ببریم.
این جا بخشی از مراحل کار را توضیح می دهیم...

روش کاری

تصمیم گیری روی پروژ ه ای که در ذهن شماست

تخمین زدن بودجه

فهمیدن کار توسط طراح و ارائه طرح سازه ای و معماری و تاسیساتی مطابق با سلیقه شما طبق تایید سازمان نظام مهندسی و ضوابط شهرداری

تماس گرفتن کادر چیدمان سازه ی هنر با شما

مشاوره با شما برای توافق روی کار

سازماندهی درصد ریسک انجام کار

مدیریت زیرساخت ها و امنیت کار

توافق برای اجرای کار به صورت پیمان مدیریت که درصدها نسبت به پروژه متفاوت است و از 6 درصد الی 20 درصد می باشد و یا به صورت زیربنایی با مصالح یا بدون مصالح انجام می شود.

شروع ساخت و ساز

مراحل انجام کارتان را به شما از طریق مدیریت پروژه (msp) و زمانبندی مراحل مختلف کار(cmp) را در اختیار شما قرار می دهیم.

مراحل نهایی

شما می توانید با خیالی آسوده منتظر اتمام و تحویل پروژه طبق زمانبندی و با بالاترین کیفیت باشید.